Panduan & Taktik Memenangi Tender Perolehan Kerajaan


Bagaimana hendak memenangi tender serta menyertai perolehan kerajaan? Kini Segalanya bukan lagi rahsia, ianya telah didedahkan selengkapnya melalui eBook Rahsia Memenangi Perolehan Kerajaan.

Panduan serta taktik yang didedahkan ini serba lengkap dengan topik-topik berkaitan memulakan perniagaan dan sehingga memasuki perolehan kerajaan. Dengan mengaplikasikan apa yang anda pelajari, anda akan berada di hadapan dan akan sentiasa menjadi pilihan untuk memenangi persaingan dalam perolehan yang disertai.

Dengan mengetahui apa yang diperlukan oleh pihak kerajaan dan bagaimana penilaian dokumen sebutharga dan tender dilakukan, pasti meningkatkan peluang anda untuk berjaya dalam perolehan kerajaan dan lebih cepat membina syarikat anda.

Panduan & Taktik Memenangi Tender Perolehan Kerajaan

Rahsia Memenangi Perolehan Kerajaan ini bukan sahaja sebuah ebook yang mudah untuk dibaca tetapi ia dapat membantu anda berfikir, membuat keputusan dan paling penting menjana keuntungan!

Ebook ini akan membantu anda dalam mengharungi cabaran dan dugaan dalam  memulakan perjalanan anda dalam perolehan kerajaan. eBook Rahsia Memenangi Perolehan Kerajaan dibuat khas untuk anda yang masih ragu-ragu akan kemampuan mereka dalam membina perniagaan seterusnya menyertai perolehan kerajaan.

Semua perkara yang perlu anda tahu, ada dalam ebook ini yang disusun dari perrancangan membuka perniagaan sehinggalah memasuki perolehan kerajaan dan memenanginya. Ini adalah maklumat dan panduan dari sumber dalaman, harganya? PRICELESS...

Dengan 230 Muka Surat, 7 Bahagian dan 22 Bab... Anda tidak akan peroleh sebarang buku rujukan sepertinya. Pastikan anda mempraktikkan apa yang dikongsikan supaya beroleh hasil yang menguntungkan.

ISI KANDUNGAN eBOOK RAHSIA MEMENANGI PEROLEHAN KERAJAAN

Berikut adalah tajuk topik perkara-perkara yang akan anda pelajari:

BAHAGIAN 1 : MERANCANG PERNIAGAAN
Bab 1
 • Membuka Perniagaan Sendiri
 • Merancang Perniagaan
 • Perniagaan di Malaysia
 • Sebelum Memulakan Perniagaan
 • Bentuk-Bentuk Perniagaan
 • Franchais
 • Pembiayaan Perniagaan
 • Berurusniaga Dengan Kerajaan
 • Peluang Perniagaan
Bab 2
 • Perancangan Perniagaan
 • Membuat Perancangan
 • Penyataan Misi
 • Format Rancangan Perniagaan
 • Penerangan Kandungan Rancangan Perniagaan
 
BAHAGIAN 2 : MEMULAKAN PERNIAGAAN
Bab 3
 • Pendaftaran Suruhanjaya Syarikat Malaysia
 • Mendaftar Perniagaan
 • Pendaftaran Perniagaan Milikan Tunggal dan Perkongsian
 • Yuran Pendaftaran Perniagaan
Bab 4
 • Pendaftaran Pusat Khidmat Kontraktor
 • Mendaftar Syarikat
 • Tujuan Pusat Khidmat Kontraktor
 • Permasalahan Kontraktor
 • Bidang Khidmat Nasihat
 • Pengelasan, Had Kewangan dan Bayaran Pendaftaran
 • Ekuiti
 • Penglibatan Lebih Dari Satu Syarikat
 • Syarat Am Pendaftaran
 • Kawasan Operasi
 • Pegawai Syarikat
 • Bidang Kerja
Bab 5
 • Pendaftaran Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia
 • Mendaftar Kontraktor
 • Sistem Satu Pendaftaran Kontraktor
 • Kategori Pendaftaran
 • Keperluan Dokumen
Bab 6
 • Pendaftaran Pembekal ePerolehan
 • Mendaftarkan Syarikat
 • Bayaran Yang Dikenakan
 • Langkah-Langkah Permohonan Atas Talian

BAHAGIAN 3 : PEROLEHAN KERAJAAN
Bab 7
 • Proses Perolehan Kerajaan
 • Perancangan Perolehan
 • Prinsip Perolehan
 • Jenis dan Bidang Perolehan
Bab 8
 • Keutamaan Syarikat Bumiputera
 • Syarikat Bumiputera
 • Keutamaan Dalam Perolehan Bekalan / Perkhidmatan
 • Nilai Peratus Keutamaan Syarikat Bumiputera
 • Nilai Peratus Keutamaan Pembuat dan Pengilang Bumiputera
 • Keutamaan Dalam Kontrak Kerja
Bab 9
 • Kaedah Perolehan
 • Perolehan Melalui Panjar Wang Runcit
 • Perolehan Melalui Kontrak Pusat
 • Pembelian Terus
 • Perolehan Melalui Sebut harga
 • Perolehan Melalui Tender
 • Perolehan Secara Gotong Royong
 • Perolehan Melalui Kontrak Jabatan Lain

BAHAGIAN 4 : SEBUT HARGA KERAJAAN
Bab 10
 • Had dan Syarat Sebut harga
 • Perolehan Melalui Sebut harga Bekalan / Perkhidmatan
 • Perolehan Melalui Sebut harga Kerja
Bab 11
 • Proses Mengeluarkan Sebut harga
 • Dokumen Sebut harga
 • Spesifikasi
 • Penjualan Dokumen Sebut harga
 • Tatacara Pengurusan Sebut harga
 • Tempoh Sah Laku Sebut harga
 • Lampiran 1: Lampiran Q
 • Lampiran 2 : Arahan Kepada Penyebut Harga
 • Lampiran 3 : Syarat Sebut Harga Kerja
 • Lampiran 4 : Borang Sebut Harga Kerja
 • Lampiran 5 : Ringkasan Sebut Harga (Pukal)
 • Lampiran 6 : Ringkasan Sebut Harga (Kuantiti)
 • Lampiran 7 : Senarai Semak
Bab 12
 • Proses Penerimaan Sebut harga
 • Peti Tawaran Sebut harga
 • Pembukaan Peti Tawaran Sebut harga
 • Tugas dan Tanggungjawab Pembuka Sebut harga
Bab 13
 • Proses Penilaian Sebut harga
 • Penilaian Sebut harga
 • Tugas Jawatankuasa Penilaian Sebut harga
 • Jawatankuasa Penilaian Teknikal Bekalan / Perkhidmatan
 • Jawatankuasa Penilaian Harga Bekalan / Perkhidmatan
 • Penilaian Sebut harga Kerja
 • Asas Penilaian Sebut harga
Bab 14
 • Proses Pemilihan Penyebut harga
 • Kertas Taklimat Sebut harga
 • Jawatankuasa Sebut harga
 • Pertimbangan Jawatankuasa Sebut harga
 • Keputusan Jawatankuasa Sebut harga
 • Lampiran 8 : Borang Perjanjian Inden Kerja

BAHAGIAN 5 : eKATALOG DAN ePEROLEHAN
Bab 15
 • Penyediaan eKatalog
 • Sistem eCAT
 • Log Masuk eCAT
 • Cipta dan Terbit Katalog
Bab 16
 • Membuat Pengesahan Pertanyaan Pembelian
 • Membuat Pengesahan Pesanan Kerajaan
 • Membuat Pembekalan Pesanan
 • Penjanaan Invois
Bab 17
 • Pengesahan Pesanan Perkhidmatan
 • Penciptaan Nota Perlaksanaan Pesanan
 • Penjanaan Invois
Bab 18
 • Mendapatkan Maklumat Sebut harga dan Tender
 • Memuat turun Dokumen Tender
 • Penyediaan Cadangan Teknikal dan Kewangan Tender
 • Pengesahan Cadangan
 • Melihat Jadual Tender

BAHAGIAN 6 : KONTRAK KERAJAAN
Bab 19
 • Pentadbiran dan Pengurusan Kontrak
 • Bon Perlaksanaan
 • Bayaran Pendahuluan
 • Syarat-syarat Bayaran Pendahuluan
 • Bayaran Interim / Kemajuan Bagi Kontrak Kerja
 • Bayaran Balik Pendahuluan
 • Perubahan Dan Perlanjutan Tempoh Kontrak Bekalan
 • Perubahan Dan Perlanjutan Tempoh Kontrak Kerja
 • Lampiran 9 : Format Laporan Perolehan Secara Sebut Harga

BAHAGIAN 7 : TIPS PEROLEHAN KERAJAAN
Bab 20
 • Peluang Memasuki Sebut Harga    
 • Iklan Di Akhbar Utama
 • Iklan Di Laman Web
 • Iklan Di Papan Kenyataan
 • Hubungi Bahagian Yang Menguruskan Perolehan
 • Hubungan Yang Baik
 • Lampiran 10 : Contoh Iklan
Bab 21
 • Cara Pemarkahan Penilaian Sebut harga dan Tender
 • Sistem Pemarkahan
 • Bagaimana Untuk Mendapatkan Markah Lebih?
Bab 22
 • Peringatan Mengenai Kesalahan Rasuah


Di akhir perkongsian ebook tersebut anda akan mendapat jawapan untuk persoalan-persoalan ini:
 • Bagaimana untuk memulakan perniagaan anda?
 • Bagaimana menyediakan syarikat yang akan memenangi perolehan kerajaan sebelum anda mengemukakan cadangan?
 • Bagaimana mendapatkan maklumat mengenai perolehan kerajaan yang berpotensi untuk dimenangi sebelum ia diiklankan?
 • Bagaimana untuk mematuhi syarat dan peraturan yang akan menyokong cadangan anda?
 • sebutharga kerajaan Bagaimana untuk mengambil kesempatan dari keutamaan pembekal Bumiputera?
 • Bagaimana untuk menyediakan dokumen cadangan yang SUPERB dan dapat memenangi perolehan kerajaan?
 • Bagaimana untuk menerbitkan katalog produk dan perkhidmatan anda?
 • Bagaimana menggunakan sistem ePerolehan dan eBidding untuk memasuki perolehan kerajaan?
 • Bagaimana untuk mendapatkan peluang memasuki perolehan kerajaan dengan lebih mudah?
 • Bagaimana cadangan anda dinilai dan kaedah permarkahan yang digunapakai oleh jawatankuasa yang dilantik?

Panduan & Taktik Memenangi Tender Perolehan Kerajaan1 Komentar untuk "Panduan & Taktik Memenangi Tender Perolehan Kerajaan"

Coretan anda amat-amat dihargai. Terima kasih bersama 'BMBlogr - “Jazakumullah Khairan Katsiran Wa Jazakumullah Ahsanal Jaza”

 
Copyright © 2015 BMBlogr - All Rights Reserved